آزمون 1 آذر 98 – غیر حضوری – پایه یازدهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

….

10,000 تومان

آزمون 17 آبان 98 – غیر حضوری – پایه دهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

….

10,000 تومان
8,000 تومان

آزمون 17 آبان 98 – غیر حضوری – پایه ششم

آزمون 17 آبان 98 - غیر حضوری - پایه ششم علوم ویدئو خصوصی برای دسترسی کامل به دروس باید این…
8,000 تومان

آزمون 3 آبان 98 – غیر حضوری – پایه دهم تجربی

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

….

10,000 تومان

آزمون 19 مهر 98 – غیر حضوری – پایه دوازدهم تجربی

آزمون 19 مهر 98 - غیر حضوری - پایه دوازدهم تجربی ادبیات ویدئو خصوصی برای دسترسی کامل به دروس باید…
18,000 تومان